Φώτης Σχινάς: Ερωτηματικά από την έκθεση για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Επιδαύρου.

0

 “Μελετώντας την έκθεση του Ορκωτού λογιστή, σχετικά με τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Επιδαύρου ετών 2011-2016 έχω να κάνω τις εξής διαπιστώσεις αποσκοπώντας στην πραγματική και όχι στη λογιστική αποτύπωση. 
1) Οι επιχορηγήσεις του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ανέρχονται στο ποσό των 73258.82€. Με τα χρήματα αυτά πληρώνονταν αποκλειστικά και μόνο η μισθοδοσία των καθαριστριών των σχολικών μονάδων. Το παραπάνω ποσό αναγράφεται ως ΕΣΟΔΑ όχι όμως και ως ΕΞΟΔΑ. Εαν δεν βρέθηκαν παραστατικά πληρωμής των, έπρεπε να αποσταλούν επιστολές σε όλες τις καθαρίστριες και να απαντήσουν εάν τους οφείλονται χρήματα και ποιο το ποσό. Δεν έγινε όμως. Γιατί? Πιστεύει κανείς ότι οι εργαζόμενοι θα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για χρόνια χωρίς να αμοίβονται. 
2) Προκύπτει ταμειακό έλλειμμα από ενοίκια κυλικείου ποσού 35.125,07€. Τα χρήματα αυτά γνωρίζουμε όλοι δεν εισπράχθηκαν από την Σχολική Επιτροπή και βεβαιώθηκαν. Άρα δεν υπεξαιρέθηκαν. 
3) ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ- 0€!!! Υπάρχει Νομικό Πρόσωπο χωρίς πάγια έξοδα? Από αυτά και μόνο διαπιστώνεται ότι το πραγματικό ποσό που υπεξαιρέθει είναι μικρότερο από αυτό που η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε καταγγείλει εγγράφως στον Κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου και στις ελεγκτικές Αρχές. 
Η θέση μου για την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών είναι γνωστή και καταγεγραμμένη. Πίσω από την πολιτική εκμετάλλευση τέτοιων απαράδεκτων φαινομένων, τα οποία είναι απολύτως καταδικαστέα υπάρχουν και άνθρωποι (Δ/ντες σχολείων- Μέλη ΔΣ) και οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί ΟΛΟΙ , εστιάζοντας στην πραγματικότητα και όχι στη δημιουργία εντυπώσεων. 
Σχινάς Φώτης.”

Αφήστε μια απάντηση