Φ. Σχινάς σε Φ. Οψιμούλη : Αφήστε τα πυροτεχνήματα και απαντήστε…

0

Κ. Πρόεδρε των Σχολικών Επιτροπών 

Κατανοώ πλήρως την αμηχανία και τον εκνευρισμό σας, γιατί ήταν πολύ δύσκολο για σας που αποδεχτήκατε και τα τρία ερωτήματα που έθεσα σχετικά με την έκθεση του Ορκωτού Λογιστή. 

Απαντήσατε ως εξής : 

1) Για τις Σχολικές καθαρίστριες : “Πιθανόν να ισχύει αυτό που λέω.” 

2)Για τα πάγια έξοδα του Ν.Π. ” Δεν υπάρχει Ν.Π. χωρίς έξοδα.” 

3) Για το Κυλικείο : ” Δεν υφίσταται αφαίρεση από το έλλειμμα <35.500 €. > ” 

Δεν απαντάται ότι το ποσό υπεξαιρέθει. 

Εγώ με τη Δημόσια τοποθέτησή μου προσπαθώ να φανώ χρήσιμος. 

Απορώ όμως γιατί σας ενόχλησε τόσο πολύ η δική μου παρέμβαση, τουναντίον έπρεπε να σας βάλει σε σκέψεις και προβληματισμό. 

Από τη θέση την οποία κατέχετε πρέπει να μάθετε να αντέχετε το δημόσιο καλόπιστο διάλογο και να τον επιδιώκετε, γιατί στο τέλος κερδισμένος είναι ο ενημερωμένος πολίτης. 

Κατά το παρελθόν η τοπική κοινωνία μας, έχει ζήσει παρόμοια περιστατικά. Άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, ΑΔΙΚΑ, όπως στο τέλος αποδείχτηκε. Επικράτησε όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα τοξικό κλίμα, γι’ αυτό επιμένω ότι όλα πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος. 

Ο έλεγχος έγινε για να διαπιστώσετε το ποσό της υπεξαίρεσης. 

Άλλο το λογιστικό έλλειμμα και άλλο το ποσό της υπεξαίρεσης . 

Αφήστε τα πυροτεχνήματα και απαντήστε εάν γνωρίζετε μέχρι σήμερα ποιό είναι το ποσό που υπεξαιρέθει. 

Σχινάς Φώτης 

Αφήστε μια απάντηση