Οι συνελεύσεις και τα συντάγματα του Αγώνα – Οι πρώτες Εθνοσυνελεύσεις (video).

0

Στα τρία πρώτα χρόνια του Αγώνα πραγματοποιήθηκαν δύο Εθνοσυνελεύσεις, ψηφίστηκαν τα δύο πρώτα Συντάγματα και ως πρωτεύουσα του κράτους ορίστηκε η Κόρινθος. Μαζί, όμως, ήρθαν και οι πρώτες διαμάχες για την εξουσία…

Tο 3ο επεισόδιο με τίτλο: «Οι πρώτες Εθνοσυνελεύσεις και τα Συντάγματα του Αγώνα»
Η Α’ Εθνοσυνέλευση πραγματοποιήθηκε στην Επίδαυρο τον Δεκέμβριο του 1821. με τη συμμετοχή παραστατών (αντιπροσώπων) από όλες τις επαναστατημένες περιοχές της Ελλάδας. Κατά τη διάρκειά της ψηφίστηκε για πρώτη φορά Σύνταγμα. 
Ήταν το πρώτο Σύνταγμα της Επανάστασης, γνωστό ως 
«Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος», ή «Σύνταγμα της Επιδαύρου» στο οποίο διακηρύχθηκε η ανεξαρτησία των Ελλήνων μέσα από την περίφημη διακήρυξη που προτάσσεται στο προοίμιο του Συντάγματος: «Τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, τὸ ὑπὸ τὴν φρικώδη ὀθωμανικὴν δυναστείαν, μὴ δυνάμενον νὰ φέρῃ τὸν βαρύτατον καὶ ἀπαραδειγμάτιστον ζυγὸν τῆς τυραννίας, καὶ ἀποσεῖσαν αὐτὸν μὲ μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διὰ τῶν νομίμων παραστατῶν του, εἰς Ἐθνικὴν συνηγμένων Συνέλευσιν, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, τὴν Πολιτικὴν αὑτοῦ Ὕπαρξιν καὶ Ἀνεξαρτησίαν.»
«Ἐν Ἐπιδαύρῳ τὴν α´ Ἰανουαρίου 1822 καὶ Α´ τῆς Ἀνεξαρτησίας».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το 3ο επεισόδιο της σειράς της COSMOTETV με τίτλο “Οι συνελεύσεις και τα συντάγματα του Αγώνα E3 – Οι πρώτες Εθνοσυνελεύσεις”

Συμμετέχουν οι Καθηγητές: 
Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής Θεωρίας Θεσμών στο τμήμα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α
Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α
Τους βασικούς ρόλους, ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Ρένος Χαραλαμπίδης (Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος), και Νίκος Παντελίδης (Θεόδωρος Νέγρης), ενώ στους υπόλοιπους ρόλους συμμετέχουν τα μέλη του Συλλόγου «Ιστορικής Αναβίωσης Βοστίτσας»(Αιγίου). 

Αφήστε μια απάντηση