Δήμος Επιδαύρου: Κλαδέψτε τα δέντρα και τους θάμνους που εμποδίζουν τη διάβαση πεζών και οχημάτων.

0

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθμ.1/ΦΕΚ1691/Β’/22-8-2008 Αγρονομικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση 1011/4/3στ/ΦΕΚ933/Β’/19-5-2009:  
«Απαγορεύεται να αφήνονται προεξέχοντα σε δρόμους ή μονοπάτια, κλαδιά δένδρων, θάμνοι ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν τη διάβαση πεζών και οχημάτων ή να ανοίγονται τάφροι ή άλλες εκβαθύνσεις, ώστε η διέλευση να καθίσταται επικίνδυνη.»
Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου: «Οι ιδιοκτήτες οικιών, επιχειρήσεων ή οικοπέδων, οφείλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα να κλαδεύουν τα δέντρα ή τα φυτά που βγαίνουν σε δημοτικό δρόμο ή κοινόχρηστο χώρο. 
Αν παρ’όλες τις συστάσεις του Δήμου, αδιαφορούν για την κλάδευση τους, τότε αυτήν αναλαμβάνει ο Δήμος καταλογίζοντας σε αυτούς τα έξοδα και επιβάλλοντας πρόστιμο 30 Ευρώ».
Με βάση τα ανωτέρω καλείστε, οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων (εντός και εκτός οικισμών) να προβείτε στην αποκλάδωση των δένδρων ή και θάμνων που εξέχουν προς το οδικό δίκτυο, δρόμους, μονοπάτια καθώς εμποδίζουν την διέλευση πεζών και οχημάτων,. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος θα μεριμνήσει για την κοπή ή αποκλάδωση και αποκομιδή τους, επιβαρύνοντας οικονομικά τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
Δήμος Επιδαύρου

Αφήστε μια απάντηση