Τάσος Χρόνης: Δουλεύουμε για να παράγουμε έργο!

0

Μια μεγάλη και δημιουργική περίοδος, από άποψης προετοιμασίας έργων, τελειώνει με το 1ο στάδιο που είναι οι προτάσεις στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την Αυτοδιοίκηση ‘’Αντώνης Τρίτσης’’. 

Ο δήμος Επιδαύρου ξεκίνησε μια τεράστια προσπάθεια υποβολής προτάσεων με τη βοήθεια της υποστελεχωμένης τεχνικής υπηρεσίας μας, των εξωτερικών μας συνεργατών αλλά και της ειδικής συμβούλου του Δημάρχου, προκειμένου όσο πιο καλά και πληρέστερα να μπορέσει να λάβει μέρος στο φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα! 

Το πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’, έφτασε με αρκετές αλλαγές να ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες, ενώ εμείς κάθε φορά αναπροσαρμόζαμε τις προτάσεις μας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. 

Τελικά το πλαφόν της χρηματοδότησης είναι 6.000.000€, λόγω πληθυσμιακών κριτηρίων, αλλά μπορεί να προσαυξηθεί είτε με προτάσεις εμβληματικού χαρακτήρα είτε με άμεσης προτεραιότητας και σημασίας έργα. 

Σε αυτό το πλαφόν δεν προσμετρούνται οι εξής προτάσεις: 

Η πρόσκληση ΑΤ 2 Μελέτες έργων συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων και επέκτασης- αναβάθμισης ΕΕΛ Δήμου Επιδαύρου – ΕΕΛ Λυγουριού, προϋπολογισμού περίπου 700.000€. 

Η πρόσκληση ΑΤ 11 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου Επιδαύρου – σχολικές μονάδες και δημοτικά κτίρια, προϋπολογισμού 120.000€ για μελέτες + έως 500.000€ για παρεμβάσεις στα εν λόγω κτίρια. 

Η πρόσκληση ΑΤ 14 Ανάδειξη Α’ εθνοσυνέλευσης Επιδαύρου (20 Δεκεμβρίου 1821 – 15 Ιανουαρίου 1822) – εμβληματικό έργο ολοκληρωμένης ανάπλασης και ανάδειξης του ιστορικού χώρου της Νέας Επιδαύρου, προϋπολογισμού 1.200.000€. 

Επίσης κατατέθηκαν ως προτάσεις οι οποίες εντάσσονται στο πλαφόν, αλλά προτεραιοποιήσαμε μέσω της οικονομικής επιτροπής τη σπουδαιότητα τους, οι εξής: 

Η πρόσκληση ΑΤ4 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης – υπογειοποίηση κάδων, προϋπολογισμού 1.200.000€ 

Η πρόσκληση ΑΤ8 Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Επιδαύρου και Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής -επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Επιδαύρου, συνολικού προϋπολογισμού 700.000€ 

Η πρόσκληση ΑΤ9 μελέτες για Ωρίμανση έργων και δράσεων Δήμου Επιδαύρου, προϋπολογισμού 620.000€ 

Η πρόσκληση ΑΤ10 Προμήθεια για την Συντήρηση Σχολικών Αυλών, προϋπολογισμού 200.000€, Προμήθεια Εξοπλισμού για την Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στην παραλία Γιαλάσι Αρχαίας Επιδαύρου προϋπολογισμού 70.000 €, Προμήθεια για την Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων προϋπολογισμού 600.000€. 

Η πρόσκληση ΑΤ12 Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του δήμου Επιδαύρου, προϋπολογισμού 1.000.000€ 

Ενώ έμειναν εκτός προτεραιοποίησης προτάσεις οι οποίες είχαν υποβληθεί σε προηγούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία (Φιλόδημος) και καταφέραμε να τις εντάξουμε, ως σημαντικά έργα στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, μέσω των ‘’έργων Γέφυρα’’ στη μεταβατική περίοδο αλλαγής του προγράμματος. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής αρχής, δηλαδή η συνέχιση και αξιοποίηση μελετών και προτάσεων προηγούμενων θητειών, είναι στρατηγική μας επιλογή, προκειμένου να μην πηγαίνουν τα χρήματα των δημοτών μας, διαχρονικά, χαμένα σε μελέτες και σχέδια στα συρτάρια! Το σημειώνουμε γιατί αυτή είναι η ουσία της προσφοράς και όχι το ‘’φαίνεσθε’’ και ‘’το κατόπιν ενεργειών μου’’! 

Τέτοια έργα, ενταγμένα, είναι: 

Πρόσκληση ΑΤ 1 Απομακρυσμένος έλεγχος διαρροών εσωτερικών & εξωτερικών δικτύων ύδρευσης δήμου Επιδαύρου, προϋπολογισμού 3.000.000 € (Αποφ. Ένταξης Υπουργού Εσωτερικών: 21914/27-12-20) 

Πρόσκληση ΑΤ5 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στα όρια του Δήμου Επιδαύρου, προϋπολογισμού 1.800.000€ (Αποφ. Ένταξης Υπουργού Εσωτερικών: 21915/27-12-20) 

Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αρχαίας και Νέας Επιδαύρου (συμπεριλαμβανομένων των αντλιοστασίων), προϋπολογισμού 2.400.000€ (Αποφ. Υπουργού Εσωτερικών: 829/18.06.2020) 

Ο δήμος μας έχει τονίσει σε όλους τους αρμόδιους φορείς τη σπουδαιότητα των προτεινόμενων έργων και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να εντάξουμε τα περισσότερα από αυτά! 

Βέβαια η δουλειά που έχει γίνει μας δίνει τη δυνατότητα, όσα από αυτά δεν ενταχθούν, να υποβληθούν σε νέες προσκλήσεις από Ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα! 

Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που μας παρουσιάζονται προσπερνώντας το μέγεθος και τα οικονομικά στοιχεία του δήμου μας, την έλλειψη υπαλλήλων, την υγειονομική κρίση που μας ταλαιπώρησε για πάνω από 18 μήνες και ότι άλλο ανάχωμα βρίσκουμε! 

Ο δήμος Επιδαύρου είναι #toposnadeis αλλά και #toposnazeis και για αυτό δουλεύουμε για να παράγουμε έργο!

ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

Αφήστε μια απάντηση