4 θέσεις για την “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΑΔΑ, ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ”

0

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του του υποέργου 1 «ανάδειξη κάστρου πιαδα, νέας Επιδαύρου, δ. Επιδαύρου, π.ε. Αργολίδας» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης «ανάδειξη κάστρου πιαδα, νέας Επιδαύρου, δ. Επιδαύρου, π.ε. Αργολίδας» με κωδικό οπς 5037458 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Αναλυτικά η προκήρυξη :

https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%A3%CE%A64653%CE%A04-%CE%9E26?inline=true

Αφήστε μια απάντηση