Νέα παράταση για απόσυρση των ταμειακών μηχανών.

0

Έως τις 31 Μαρτίου 2022 παρατείνεται εκ νέου η απόσυρση των παλαιών ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ) για τις υπόχρεες επιχειρήσεις όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία αρχικά θα έληγε στις 31 Οκτωβρίου 2021 για την απόσυρση των παλαιών ταμειακών μηχανών μετά το υπουργείο Οικονομικών έδωσε νέα παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 στις επιχειρήσεις για να τις αντικαταστήσουν . Πρόκειται για μηχανές που δεν συνδέονται με τα «κεντρικά» του υπουργείου Οικονομικών. Οι παλαιές ταμειακές μηχανές αντικαθίστανται, επειδή δεν μπορούν να διασυνδεθούν με το Taxisnet και να διαβιβάζουν στο MyData σε πραγματικό χρόνο τις αποδείξεις που εκδίδουν, στο πλαίσιο της προσπάθειες της ΑΑΔΕ να παταχθεί η φοροδιαφυγή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση ” Λόγω της ανάγκης παροχής πρόσθετου χρόνου και μετά την 31η.12.2021, για την υποβολή δήλωσης παύσης των μοντέλων Φ.Η.Μ. που έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση, με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του υποσυστήματος taxis και να καταστεί δυνατή η οριστική διαγραφή των εν λόγω μοντέλων Φ.Η.Μ. από αυτό, δεδομένων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 αποφασίστηκε η παράταση έως 31.3.2022″ .

Τι αναφέρει η απόφαση

Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει τα εξής:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)”» ως ακολούθως:
Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Την παράταση του χρόνου απόσυρσης των μοντέλων Φ.Η.Μ., που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis και τα οποία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και την 31-03-2022».

Αφήστε μια απάντηση