Κλείνουν λόγω κακοκαιρίας και τα σχολεία στον Δήμο Επιδαύρου.

0

Ο Δήμος Επιδαύρου ανακοίνωσε την απόφαση του Δημάρχου Τάσου Χρόνη για κλείσιμο των σχολικών μονάδων την Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου λόγω την κακοκαιρίας.
Αναλυτικά η απόφαση:Ο Δήμαρχος Επιδαύρου
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010), όπως ισχύει.

2. Το Ν.3013/2002 (ΦΕΚ102Α΄) περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και Λοιπές διατάξεις ως ισχύει,

3. Το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ73 Α΄) περί αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις,

4. Τα Γενικά Σχέδια Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα, και ιδιαίτερα το σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”, όπως ισχύει

5. Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που προβλέπει για την Δευτέρα 24/1/2022 και Τρίτη 25/1/2022 νέα κακοκαιρία στη χώρα με ισχυρές χιονοπτώσεις, εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό

6. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της διασποράς του covid 19

7. Την ανάγκη για την αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Επιδαύρου, λόγω πρόβλεψης ακραίων καιρικών φαινομένων την Δευτέρα 24/1/2022 και Τρίτη 25/1/2022

Αποφασίζουμε
1. Την αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Επιδαύρου, την Δευτέρα 24/1/2022 και Τρίτη 25/1/2022, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, για την ασφάλεια μαθητών κατά την μετακίνησή τους αλλά και κατά την παραμονή τους στους χώρους των Σχολικών Μονάδων.
2. Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Επιδαύρου θα λειτουργήσουν με ώρα έναρξης 10.00΄ π.μ.
3. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί την Τρίτη 25/1/2022 και θα ληφθεί νέα απόφαση για τυχόν περαιτέρω αναστολής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων
ΚΟΙΝ/ΣΗ: Δ/νσεις Α΄ και Β΄ βάθμιας Εκπ/σης Ν. Αργολίδας
Ο Δήμαρχος
Αναστάσιος Χρόνης

Αφήστε μια απάντηση