Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Επιδαύρου

0

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Επιδαύρου, θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 23-2-2022 και ώρα 11.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1.Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής, υποβολής της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ – ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» και έγκρισης της Μελέτης Υπηρεσίας και Προμήθειας του αυτοτελούς Οικονομικού Τμήματος Δήμου Επιδαύρου.
2. Εγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για το έργο “Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Επιδαύρού 
3. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για το έργο “Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Επιδαύρου ” 
4. Έγκριση  πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού για “Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2022” 
5. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. Αναστάσιος Κ. Χρόνης Δήμαρχος Επιδαύρου 

Αφήστε μια απάντηση