Το ΓΕΛ Λυγουριού λέει “ΟΧΙ” στην εξάρτηση.

0

Στo πλαίσιo τηs δράσηs “ Διαμόρφωση στάσεων-συμπεριφορών που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μαs”, πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα          “Εξαρτήσειs στην ζωή μαs” από το  “Κέντρο πρόληψηs εξαρτήσεων και προαγωγήs τηs ψυχοκοινωνικήs υγείαs περιφερειακήs ενότηταs Αργολίδαs’’  ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ σε συνεργασία με τον  ΟΚΑΝΑ, το οποίο παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον οι μαθητές του Γ.Ε.Λ. Λυγουριού την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου και Τέταρτη 16 Φεβρουαρίου, με σκοπό τον συντονισμό τηs σχολικήs ζωήs μέσω τηs ύπαρξηs αρχών και κανόνων συμπεριφοράs  κοινά αποδεκτών από όλα τα μέλη τηs σχολικήs κοινότηταs .

Αναλυτικότερα, η  κάθε βραχεία παρέμβαση, διάρκειαs  δυο  ωρών, είχε ωs στόχο οι μαθητές μέσα από συζήτηση να επεξεργαστούν θέματα που σχετίζονται με τιs εξαρτητικές συμπεριφορές, όπως τιs αιτίες που οδηγούν στην υιοθέτηση τουs, τιs μορφές τουs και τιs συνέπειες τουs.

Επικεντρώθηκαν στουs προληπτικούs παράγοντες και κυρίως στο ζήτημα τηs διαχείρισηs των καταστάσεων που προκαλούν δύσκολα συναισθήματα, καθώς και στην διαχείριση των δύσκολων συναισθημάτων αυτών καθ’ αυτών, μέσα από την αναγνώριση τουs, την έκφραση τουs και την επικοινωνία τουs με τουs « σημαντικούs άλλουs» στην ζωή. Η παρέμβαση δεν εστιάζει σε μια μορφή εξάρτησηs αλλά γίνεται αναφορά σε όλεs τιs εξαρτητικέs συμπεριφορές, όπως  ουσίες (ναρκωτικά, τσιγάρο, αλκοόλ κλπ.), εξαρτητικέs καταστάσεις (τζόγοs, διαδίκτυο κλπ.) και  εξαρτητικέs σχέσεις. Το πρόγραμμα οργανώθηκε από τουs καθηγητές, Κρικέτο Σπήλιο, Παύλου Νικόλαο, Γυφτοκώστα Κων/νο, Κούρτη Πέτρο και υλοποιήθηκε από τιs υπεύθυνεs του κέντρου πρόληψηs, Καββέτου Ιωάννα, Μάρκου Δέσποινα, Γεωργιλά Βασιλική.

Η ανταπόκριση των μαθητών/τριών υπήρξε συγκινητική, ενώ τα σχόλια και οι παρατηρήσεις τους σε ερωτήματα που τέθηκαν, απέδειξαν ακόμα μια φορά την εφηβική ευαισθησία, τη βαθύτητα σκέψης και την ωριμότητα απέναντι σε προβλήματα σύνθετα, που ακόμα και οι ενήλικες αδυνατούν συχνά να διαχειριστούν ή να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Η Διευθύντρια Ελένη Αγγελοπούλου                                                                                     

Αφήστε μια απάντηση