200 ευρώ ανά αγελάδα, 70 ανά χοιρομητέρα, 20 ευρώ ανά προβατίνα και γίδα, ζητούν οι κτηνοτρόφοι.

0

Ενίσχυση ανά ζώο στους κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής ζητά ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).

Ενίσχυση ανά ζώο στους κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής ζητά ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στον ΑγροΤύπο ο κ. Χρήστος Τσομπάνος, Αντιπρόεδρος του ΣΕΚ, καταθέσαμε στον Υφυπουργό κ. Σίμο Κεδίκογλου τις προτάσεις μας για την αντιµετώπιση του κόστους παραγωγής (Ζωοτροφές, Ενέργεια, Αναλώσιµα κλπ), οι οποίες είναι η καταβολή άµεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς: 

  • 200 ευρώ ανά αγελάδα γαλακτοπαραγωγής και αγελάδα παραγωγής κρέατος.
  • 20 ευρώ ανά προβατίνα και γίδα, που οι εκμεταλλεύσεις τους παρέδωσαν το 2021, 5.000 κιλά γάλα σε εγκεκριμένα τυροκομεία, 2.500 κιλά για τις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις των νησιών και για όσες εκμεταλλεύσεις δεν παρέδωσαν γάλα, αλλά παρέδωσαν επαρκή αριθμό αρνο-κάτσικων για σφαγή.

Για την χοιροτροφία, που πρόσφατα δόθηκε κορωνοεπίδομα 12 εκατ. ευρώ, και επειδή πέραν του κόστους παραγωγής έχει υποστεί μεγάλη πίεση στην αγορά, να δοθούν επί πλέον:

  • 5 εκατ. ευρώ σε όσους χοιροτρόφους έμειναν χωρίς ενίσχυση 
  • 70 ευρώ ανά χοιρομητέρα

Ακόμη ο ΣΕΚ ζητά να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής στην ηλεκτρική ενέργεια καθώς επίσης και η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

Επί πλέον του κόστους παραγωγής, χιλιάδες κτηνοτρόφοι λαµβάνουν καθηµερινά εξώδικα και διαταγές πληρωµής για χρέη προς Τράπεζες µε απειλές πλειστηριασµών και κατασχέσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Είναι απαραίτητος ο άµεσος περιορισµός των τραπεζικών χρεών κατά 80% και η ευνοϊκή ρύθµιση των υπολοίπων µετά από µια υπερδεκαετή περίοδο της κρίσης.

Αφήστε μια απάντηση