Α. Πουλάς: Εκτός η ελαιοκαλλιέργεια από το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών του Ταμείου Ανάκαμψης»

0

Σε απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς  σχετικά με τον αποκλεισμό των φυσικών προσώπων και της ελαιοκαλλιέργειας από το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών του Ταμείου Ανάκαμψης» ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

«Για το έργο Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, με την με Αριθμ. Πρωτ. 445/22.07.2022 απόφαση, δόθηκε παράταση για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, η οποία ξεκινά 20.9.2022 και ολοκληρώνεται 1.11.2022.

Για την επιστημονική προσέγγιση και την ορθή υλοποίηση του Υποέργου έχει υπογραφεί από τον Ιούνιο 2022 προγραμματική σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την σύνταξη μελέτης όπου θα καθορίζονται οι επιλέξιμες ποικιλίες, τα επιλέξιμα αγροτεμάχια και το κόστος ανά στρέμμα. H μελέτη συντάσσεται ήδη και το πόρισμα της αναμένουμε να κατατεθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι νέες επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει α) να είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, β) να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων γ) τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό. Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια, διότι για τις μεν πρώτες εφαρμόζεται ήδη πρόγραμμα αναδιάρθρωσης μέσα από άλλες Δράσεις, ενώ τα ελαιόδεντρα χαρακτηρίζονται ως ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, συνεπώς δεν τεκμηριώνεται ανάγκη να συμπεριληφθούν στο Υποέργο.»

Αφήστε μια απάντηση