Ηλίας Ταμπουρατζής : Η επιστολή και η απάντηση της υγειονομικής υπηρεσία της Περιφέρειας για το νερό στο Λυγουριό.

0

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από επιστολή που απέστειλα χθες 08/09 για ενημέρωση σχετικά με το νερό στην υγειονομική υπηρεσία της Περιφέρειας, σήμερα έλαβα την απάντηση από την υπηρεσία, την οποία και σας παραθέτω μαζί με την αρχική μας επιστολή.

Η επιστολή προς την υγειονομική υπηρεσία:

«Παρακαλώ πολύ να ενημερώσετε την ΔΕΥΑΕΠ ώστε να εκδοθεί ανακοίνωση που θα διευκρινίζει τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες του Λυγουριού ως προς τη χρήση του πόσιμου νερού.

Συγκεκριμένα οι πολίτες ρωτούν:

1)Να χρησιμοποιηθεί το πόσιμο νερό για μπάνιο;

2)Να χρησιμοποιηθεί το πόσιμο νερό για παγάκια;

3)Να χρησιμοποιηθεί το πόσιμο νερό για μαγείρεμα;

4)Να χρησιμοποιηθεί το πόσιμο νερό για πλύσιμο φρούτων, ωμών λαχανικών και σαλατών;

Ευχαριστώ

Ταμπουρατζης Ηλίας

Ανεξάρτητος Δημοτικός σύμβουλος Επιδαύρου».

Η σημερινή απάντηση της υπηρεσίας:

«Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας με το με αριθμ. πρωτ. 299605/2-9-2022 έγγραφό μας υπενθύμισε στην αρμόδια ΔΕΥΑ δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ. 67322 (ΦΕΚ 3282/ Β/19-09-2017) ΚΥΑ περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, την υποχρέωση των υπευθύνων ύδρευσης για την ενημέρωση του κοινού περί της καταλληλόλητας του πόσιμου ύδατος. Μέχρι την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων που θα λάβουν χώρα εφιστήσαμε την προσοχή όπως η ΔΕΥΑΕΠ προβεί σε ανακοίνωση προς τους καταναλωτές με την οποία θα συστήνεται η αποφυγή της χρήσης του νερού του δικτύου ύδρευσης, παρότι δεν επιτρέπεται άγνοια επί διατάξεων αρμοδιότητάς τους.

Όσον αφορά στο 2ο σκέλος των ερωτημάτων σας, η Υπηρεσία μας κρίνει ότι μέχρι την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των δειγμάτων που πάρθηκαν στις 6/9/2022 συστήνεται η μη χρησιμοποίηση του νερού ύδρευσης για τα σκέλη των ερωτημάτων σας (προφανώς και δε συστήνεται η χρήση για παγάκια εφόσον εκ των υστέρων πίνονται!). Όσον αφορά στη χρήση του νερού για μπάνιο και επειδή υπάρχει ενδεχόμενο κατάποσης μικρής ποσότητας νερού κατά τη διαδικασία, συστήνουμε την επεξεργασία του νερού με βρασμό και την εκ των υστέρων χρήση του».

Αφήστε μια απάντηση