Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 469 προσλήψεις σε ΕΦΑ, Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.

0

6 στην Αργολίδα , 2 στην Επίδαυρο.

Το υπουργείο Πολιτισμού γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της χειμερινής περιόδου 2022- 2023 στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Η προκήρυξη αφορά τις εξής ειδικότητες: ΤΕ Λογιστικού, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας.

Συγκεκριμένα στην Αργολιδα :

πέντε μηνών.

Στην Αργολίδα οι θέσεις διαμορφώνονται ως εξής:

-Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου: ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: 2 άτομα

-Αρχαιολογικός Χώρος και μουσείο Μυκηνών: ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων: 1 άτομο

-Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Μυκηνών: ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας: 1 άτομο

-Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Επιδαύρου: ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων: 1 άτομο

-Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Επιδαύρου: ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας: 1 άτομο

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Για την είσοδο στην εφαρμογή οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Στην συνεχεία επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ. Κατόπιν οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αφήστε μια απάντηση