Δυο πεντάμηνες προσλήψεις στον Αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου.

0

Δύο θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης άνοιξαν ανοιξανΑρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου , οι αιτήσεις έιναι μέσω προσλήψεων ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου και ώρα 8:00 π.μ., για θέσεις απασχόλησης σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα του υπουργείου Πολιτισμού (κλικ εδώ) ή με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (κλικ εδώ) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα.

Εν συνεχεία επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ .

Κατόπιν οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργάζονται την αίτηση όσες φορές επιθυμούν πριν την οριστική υποβολή της, ενώ διορθώσεις θα μπορούν να γίνουν και μετά την οριστική υποβολή, μέχρι και τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει η αίτησή του/της να είναι ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

Αφήστε μια απάντηση