Τις προτάσεις των πολιτών για τον στρατηγικό σχεδιασμό περιμένει ο Δήμος Επιδαύρου.

0

Με την 117/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το κείμενο του

Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Επιδαύρου το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 όπως ισχύει, δημοσιοποιείται για διαβούλευση.

Καλούνται οι πολίτες για την υποβολή προτάσεων κατ’ αντιστοιχία προς τους

άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, προκειμένου να καταρτιστεί το

επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου περιόδου 2021-2024.

Οι προτάσεις θα κατατεθούν είτε με επιστολή στο πρωτόκολλο του Δήμου, είτε

ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: 1288@otenet.gr, dimasc@otenet.gr

Ο Δήμαρχος

α.α.

Ιούλιος Ελευθ. Λαλιώτης

Αντιδημαρχος

Αφήστε μια απάντηση