Δυο νέοι Αντιδήμαρχοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

0

Ο Δήμαρχος Επιδαύρου με απόφασή του ορίζει  τους παρακάτω Αντιδημάρχους ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Επιδαύρου.

“Ορίζουμε ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Επιδαύρου, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Γαλάνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου και Μαργιόλα Ηλία του Αριστοτέλη. 

Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει την 31η/12/2023. “

Ο Δήμαρχος Αναστάσιος Κ. Χρόνης

Αφήστε μια απάντηση