Πρόσληψη 18 ατόμων στον Δήμο για Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία,

0

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 | 7:37:00 μ.μ.

 | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ο Δήμος Επιδαύρου γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, ήτοι από 12 Ιουνίου έως 12 Οκτωβρίου 2023, συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων, για τις κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας του Δήμου, έτους 2023 και συγκεκριμένα:

-18 εργάτες Κατηγορίας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας

Δείτε την προκήρυξη:

https://drive.google.com/file/d/1pt11eKr1Bs8BaTlux9RbPTgyIJ1zmFyE/view?pli=1

Αφήστε μια απάντηση