Ο Γ. Ανδριανός στις Βρυξέλλες στη διήμερη επίσημη επίσκεψη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός συμμετέχει στη διήμερη επίσημη επίσκεψης της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ΝΑΤΟ. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Ανδριανός και τα μέλη της Επιτροπής πραγματοποίησαν τις παρακάτω συναντήσεις:

– Συνάντηση με τον κ. Pim LESCRAUWAET, μέλος του γραφείου του εκτελεστικού αντιπροέδρου Valdis DOMBROVSKIS, αρμόδιου για μια οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους και για το εμπόριο.

– Συνάντηση με τον κ. Camilo VILLARINO, επικεφαλής του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας κου κ. Josep BORRELL, Αντιπροέδρου της Επιτροπής για μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο.

– Συνάντηση με την κα. Aliénor MARGERIT, αναπληρώτρια επικεφαλής του Γραφείου του Επιτρόπου Paolo GENTILONI, αρμόδιου για την Οικονομία, συνοδευόμενη από τον κ. Erik BURCKHARDT, μέλος του γραφείου.

– Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχoινά, αρμόδιο για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

– Συνάντηση με την κα Beate GMINDER, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Αρμόδια Επίτροπος: Ylva Johansson). Θέμα: «Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ».

– Συνάντηση με την κα Σοφία ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ, Αναπληρώτρια επικεφαλής του Γραφείου του εκτελεστικού αντιπροέδρου Maroš ŠEFČOVIČ, αρμόδιου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών. Θέμα: «Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων».

– Συνάντηση με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ε.Ε., Πρέσβη κ. Ιωάννη Βράιλα.