Νέος Διοικητής των Πυροσβεστικών Yπηρεσιών Αργολίδας ο Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου.

Ο Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου είναι ο νέος Διοικητής των Πυροσβεστικών Yπηρεσιών Αργολίδας (ΔΙΠΥΝ) στην θέση του Αναστασίου Παππά.

Να σημειωθεί ότι ο Αναστάσιος Παππάς που προήχθη στον βαθμό του Αρχιπυράρχου, μετατίθεται στην Αθήνα και αναλαμβάνει διοικητής της 1ης ΕΜΑΚ.
Ο Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου προήχθη στον βαθμό του Πυράρχου και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αργολίδας.