Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 19.00.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, και ώρα 19.00΄. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού κτιρίου “Μουσείο Ελιάς” επί της Λεωφ. Ασκληπιού στο Λυγουριό, δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την εγκ. 98/8182/26-01-2024 [ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ] του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2024

2. Έγκριση απόφασης του ΝΠΔΔ “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Επιδαύρου” περί ψήφισης του προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2024

3. Έγκριση ενοποιημένου Ο.Π.Δ. του Δήμου Επιδαύρου και του ΝΠΔΔ “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Επιδαύρου” έτους 2024

4. Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου Επιδαύρου, ως μέλους, σε επιτροπή του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων δικαιοδοσίας του Δήμου Επιδαύρου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων (άρθρου 2 της ΚΥΑ 1494/299861/13-10-2022 (ΦΕΚ Β΄5291)

5. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς την σχολική περίοδο 2024-2025 σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του κανονισμού λειτουργίας

6. Εξέταση αιτήματος των Δρούτσα Δημητρίου & Καραβίτη Θεοφανίας για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου εισόδου-εξόδου σε γήπεδο στη θέση “Μετόχι ή Μπουζούκι ή Γιαλάσι” εκτός ορίων οικισμού Αρχαίας Επιδαύρου

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις εργασίες εκμετάλλευσης και αποκατάστασης λατομείου εξόρυξης σε δημόσια δασική έκταση 38.534,22 m2 στη θέση «Βαρκούλα» της Τ.Κ. Τραχειάς της Δ.Ε. Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, του φορέα «ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» (ΠΕΤ: 2206787927), που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 5ης Ομάδας με α/α 3 σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’)

8. Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης έργου “Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμο Επιδαύρου 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Π. Κωστούρος