Επιχορήγηση από το ΚΑΠ στον Δήμο Επιδαύρου.

0

Οικονομική ενίσχυση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών από τους ΚΑΠ 2022 της δεύτερης μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΣ: «Κατανέμουμε στους Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 115.000.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως δεύτερη (Β΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους».

Για τον Δήμο Επιδαύρου ανέρχεται στο ποσό των 89.477 €.

Αφήστε μια απάντηση