Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων από το  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

0

Δελτίο Τύπου

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εντάχθηκε στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΕΙ της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για τη δράση  «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» Η δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. (ΦΕΚ 1446/2022) με συνολικό προϋπολογισμό 101.740.000,00 Ευρώ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που επέλεξε και απέκτησε την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, άρα για πρόγραμμα 200 ωρών ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν υποχρεωτική δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ. ώστε να ενημερωθούν άμεσα αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης και την επιλογή προγράμματος κατάρτισης.

Βρείτε την φόρμα εδώ: https://learning.uth.gr/voucher/

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα 2421006366 & 2410684752 ή στο learning@uth.gr

Αφήστε μια απάντηση